ORGANIZAČNÍ TÝM

Koho téměř jistě potkáš?

Štěpán Esterle

Je železniční expert, milovník vlaků a tramvají, který rád hloubá a tak vystudoval aplikovanou etiku. Organizační schopnosti vypiloval zejména jako tajemník Studentské komory Rady vysokých škol. Rád rozdává rozumy a humor.

Sára Fojtů

Je vystudovaná ekonomka, která zakotvila v České televizi. Při studiích byla aktivní ve spolku Erasmus Student Network a kromě práce se dnes baví také rekonstrukcemi historického života na počátku 14. století.

Lucie Řeháková

Laborantka, která putovala z východních Čech za studiem do Olomouce a pak za prací do Prahy. Post-mládež objevila v evangelickém časopise Český bratr*. Do týmu vnáší svůj optimismus a pozitivní naladění.
* nikdo z týmu nečekal, že článek o Post-mládeži v tomto médiu bude mít takový úspěch

Tobiáš Potoček

Je vystudovaný programátor z rodiny evangelických farářů. Kromě matfyzu má za sebou několik let práce v Google v Mnichově, ale aktuálně programuje jinde. Před startem Post-mládeže byl několik let členem Celocírkevního odboru mládeže ČCE. Je náročný na kvalitní obsah.

Markéta Ryšavá

Moravačka, která zbloudila až do Prahy. Prakticky se věnuje fyzioterapii, teoreticky i studiu Teologie křesťanských tradic. Je zkušenou a schopnou organizátorkou s dlouholetou praxí ze skautského oddílu.

Chceš nám napsat?

Tým Post-mládeže můžeš kontaktovat na adrese: info@post-mladez.cz

Více v sekci Kontakty.

Faráři Post-mládeže

Faráři zaštiťují setkání Post-mládeže v partnerských sborech. Jsou přítomní na většině setkání a je tak možné je neformálně poznat. Zpravidla jednou za měsíc mají na Post-mládeži program.

Foto: Ben Skála

Tomáš Trusina

Je od roku 2017 farářem v českobratrském sboru U Salvátora. Teologii studoval v první polovině 80. let v Praze, jako seniorátní vikář sloužil v Třebíči, jako farář pak v Heršpicích u Slavkova a v Benešově u Prahy. V církvi spolupracuje na přípravě materiálů pro práci s dětmi v nedělní škole a v nakladatelství EMAN vydává beletrii, poezii, katechetickou a kazatelskou literaturu a časopis Protestant. Má 8 dětí. Jeho kázání v textové nebo audio verzi a kontakt najdete na stránkách sboru.

Foto: Jakub Rais

David Balcar

Je od roku 2017 evangelickým farářem ve sboru ČCE u Klimenta. Dříve působil v Jindřichově Hradci a několik měsíců také v ukrajinské vesnici Bohemka. Má dvě děti, je vodák a amatérský hudebník. Také díky setkání s logoterapií napínavě sleduje, jak se naše (a biblické) příběhy potkávají. V sezóně 2021-2022 se spolu s Pastoral Brothers, Martinem C. Putnou, Alexandrem Flekem a Alexandrou Jacobeou podílel na přípravě projektu Nekostel. Jeho kázání a kontakt najdete na stránkách sboru.