ORGANIZAČNÍ TÝM

Koho téměř jistě potkáš?

Štěpán Esterle

Je železniční expert, milovník vlaků a tramvají, který rád hloubá a tak vystudoval aplikovanou etiku. Organizační schopnosti vypiloval zejména jako tajemník Studentské komory Rady vysokých škol. Rád rozdává rozumy a humor.

Sára Fojtů

Je vystudovaná ekonomka, která zakotvila v České televizi. Při studiích byla aktivní ve spolku Erasmus student network a kromě práce se dnes baví také rekonstrukcemi historického života na počátku 14. století.

Jan Kopřiva

Je akční evangelík ze Svitav, který studuje fakultu strojní ČVUT. Podílí se na organizaci Všeliké mládeže nebo letní celocírkevní vody. Také závodí a pořádá závody v leteckém modelářství. V týmu je nejmladší, ale kdybychom to nepráskli, nikdo to nepozná.

Tobiáš Potoček

Je vystudovaný programátor z rodiny evangelických farářů. Kromě matfyzu má za sebou několik let práce v Google v Mnichově, ale aktuálně hájí barvu kiwi. Před startem Post-mládeže byl několik let členem celocírkevního odboru mládeže ČCE. Je náročný na kvalitní obsah.

Markéta Ryšavá

Moravačka, která zbloudila až do Prahy. Prakticky se věnuje fyzioterapii, teoreticky i studiu teologie křesťanských tradic. Je zkušenou a schopnou organizátorkou s dlouholetou praxí ze skautského oddílu.

Chceš nám napsat?

Tým Post-mládeže můžeš kontaktovat na adrese: info@post-mladez.cz

Více v sekci Kontakty.

Faráři Post-mládeže

Faráři zaštiťují setkání Post-mládeže v partnerských sborech. Jsou přítomní na většině setkání a je tak možné je neformálně poznat. Zpravidla jednou za měsíc mají na Post-mládeži program.

Foto: Ben Skála

Tomáš Trusina

Je od roku 2017 farářem v českobratrském sboru U Salvátora. Teologii studoval v první polovině 80. let v Praze, jako seniorátní vikář sloužil v Třebíči, jako farář pak v Heršpicích u Slavkova a v Benešově u Prahy. V církvi spolupracuje na přípravě materiálů pro práci s dětmi v nedělní škole a v nakladatelství EMAN vydává beletrii, poezii, katechetickou a kazatelskou literaturu a časopis Protestant. Má 8 dětí. Jeho kázání v textové nebo audio verzi a kontakt najdete na stránkách sboru.

Foto: Jakub Rais

David Balcar

Je od roku 2017 evangelickým farářem ve sboru ČCE u Klimenta. Dříve působil v Jindřichově Hradci a několik měsíců také v ukrajinské vesnici Bohemka. Má dvě děti, je vodák a amatérský hudebník. Také díky setkání s logoterapií napínavě sleduje, jak se naše (a biblické) příběhy potkávají. V sezóně 2021-2022 se spolu s Pastoral Brothers, Martinem C. Putnou, Alexandrem Flekem a Alexandrou Jacobeou podílel na přípravě projektu Nekostel. Jeho kázání a kontakt najdete na stránkách sboru.